Salgs- og kjøpsbetingelser Privat / Bedrift

Salgsbetingelser (Privat)

(Betingelser Bedrift se lengre ned)

Her kan du gjør deg kjent med salgsbetingelsene til Ergo Contech som gjelder når du handler i vår nettbutikk.

Generelt

Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Salgsbetingelsene og annen informasjon på www.ergocontech.no/shop er bare tilgjengelig på norsk.

For å kunne handle på www.ergocontech.no/shop må du ha fylt 18 år.
Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, SMS, brev, eller lignende.

1. Parter

«Selger» er: Ergo Contech
Kontaktdetaljer til Ergo Contech fremgår nedenfor, mens kontaktdetaljer til Partnere finnes ved å følge linken for hver Partner som fremkommer i forbindelse med varen.
Informasjon om Ergo Contech :
– Org.nr. 914 781 965
– Hovedkontorets adresse: 3728 Skien
– e-post: post@ergocontech.no
«Selger» blir i det følgende benevnt «vi», «oss» eller «Selger». Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt «du», «deg», «din» eller «ditt».

2. Handle i nettbutikken

Her har vi beskrevet kjøpsprosessen slik at du alltid kan føle deg trygg når du handler på nett.
1. Orienter deg om produktene
2. Velg ønsket produkt
3. Legg i handlekurv
4. Velg forsendelse og betalingsmåte
5. Eventuell registrering av kundeprofil hos Ergo Contech
6. Kontroll av bestillingen
7. Bekreft din bestilling og aksept av salgsvilkårene
8. Motta ordrebekreftelse

3. Din bestilling

Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg på e-postadressen du har oppgitt. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.
Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Dersom du har bestilt mer enn ett produkt kan det hende at du får produktene i separate forsendelser.
Vi forbeholder oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen. Videre tas det forbehold om kansellering av ordrer beregnet for videresalg.
Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Selger sin side, i annonser o.l. og/eller i nettbutikken som er større enn 15% av normal utsalgspris, kan Selger ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende.
Vi har mulighet til å gjøre endringer frem til varen sendes fra vårt lager. Dersom varen er sendt fra vårt lager må du benytte angreretten din.

 

4. Betaling

Når du handler på våre nettsider er det Ergo Contech eller Stripe som håndterer betalingen.
Alle priser er inkludert merverdiavgift. Ordreoversikten vil inkludere alle utgifter forbundet med varen som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.
Som betalingsmiddel kan du velge blant de betalingsmetoder vi tilbyr i kjøpsprosessen. For å minimere risikoen for uautorisert adgang blir dine betalingskortopplysninger kryptert. Når vi har mottatt din bestilling, foretar vi en reservasjon på ditt betalingsmiddel for å sikre at det finnes tilstrekkelig midler til å dekke kjøpesummen og fullføre transaksjonen. Hvis reservasjon ikke kan foretas, forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen. Du vil motta informasjon om slik eventuell kansellering.
Hvis du bruker betalingskort som betalingsmetode, blir du belastet når vi bekrefter din ordre og bestilling er iverksatt hos oss. Dette gjelder også ved forhåndsbestilling av produkter som blir tilgjengelig fram i tid eller har en ubekreftet leveringsdato.

Dersom du mottar tilbud om finansiering som betalingsmåte, vil kontrakt med vilkår signeres elektronisk av deg under betalingsprosessen. Dette er en avtale mellom deg og vår finansieringspartner (Stripe). Kontohaver er innforstått med at kontoen belastes med renter av det til enhver tid utestående beløp, og at dette er kostnader som kommer i tillegg til det som vises i nettbutikkens ordreoversikt. Ved manglende innbetaling, belastes konto med forsinkelsesrente i h.h.t. lov om renter ved forsinket betaling m.m. av 17.12.76 nr. 100. Gebyr belastes i h.h.t. inkassoloven av 13.05.88 nr. 26.
For abonnementskjøp der en avtalt sum skal trekkes for eksempel månedlig, vil dine betalingsdetaljer lagres kryptert og sikkert hos vår betalingsformidler og kunne brukes av vår leverandør til å gjennomføre transaksjonen. Samtykke til dette innhentes også fra deg i kjøpsprosessen.
5. Returrett i forbindelse med åpent kjøp

For kjøp hvor Ergo Contech er selger tilbys 14 dagers returrett til privatpersoner.
Kontakt Ergo Contech via e-post: post@ergocontech.no for å avtale tilbakelevering.

6. Levering og forsinkelse

Levering av produktene skjer på den måten som er angitt på ordrebekreftelsen. Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.
Ved hjemlevering med innbæring så tenk på at du selv har ansvar for at det er mulig å frakte produktene inn i bostedet. For hjemlevering må du være på plass for å ta imot varene og vi kan avkreve legitimasjon før vi overleverer varene.
Dersom du har bestilt innbæring av produkter, tenk på at du selv har ansvar for å beskytte gulv, vegger, med mer. På grunnlag av HMS-krav er våre transportører pålagt å beholde godkjent verneutstyr som skotøy på.
Avbestilling av hjemkjøring må senest foreligge to virkedager før avtalt tid. Dersom levering ikke kan utføres på grunn av at hinder foreligger i bostedet, eller at avbestilling skjer for sent, forbeholder vi oss retten til å ikke refundere fraktkostnaden.
Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om, og eventuelt når, levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Vi gir deg valget mellom å opprettholde ordren, fastsette ny leveringsdato eller kansellere ordren med tilbakebetaling av innbetalt beløp.

Dersom du har bestilt mer enn ett produkt kan det hende at du får produktene i separate forsendelser.

7. Reklamasjon

Etter at du har mottatt produktene, anbefaler vi at du så snart som mulig undersøker om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

Dersom produktene har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves. Selger kan kreve å få reparere varen hvis det er umulig å skaffe en ny, for eksempel hvis varen ikke lenger blir produsert, eller at det medfører en urimelig kostnad. Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Dette må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen eller mangelen. Du har likevel alltid minst to måneders reklamasjonsfrist. Vi anbefaler av bevishensyn at reklamasjonen sendes oss skriftlig. Retten til å reklamere gjelder i to år etter at du overtok produktet, eller fem år dersom produktet er ment å vare vesentlig mer enn to år. Reklamasjon må rettes mot selger av det aktuelle produkt dvs Ergo Contech (eller Partner i de tilfeller varen ikke er solgt av Ergo Contech )

8. Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester. Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir selger beskjed om at du vil benytte angreretten, primært ved å benytte mottatt angrerettskjema, eller skriftlig per brev, e-post, med referanse til ordrenummer.

Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til tolv måneder etter at varen er mottatt.

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den. Alle produkter skal leveres tilbake til selger innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg.

Selger er forpliktet til å betale tilbake det du har betalt, inkludert porto for forsendelsen, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at selger mottar produktet fra deg eller henteseddel eller produktet er stilt til rådighet for selger.

Produktet sendes tilbake til oss (med sporingsnummer), om mulig i originalemballasjen, sammen med angrerettskjema mottatt sammen med produktet.
Ved kjøp fra Partner må varen returneres til Partner, se informasjon gitt av Partner i forbindelse med kjøpet.

Kjøperen kan ikke angre på kjøp av varer som forringes raskt, varer som etter sin art ikke kan tilbakeleveres, eller på lyd- og bildeopptak (herunder CDer, DVDer) eller datamaskinprogrammer hvor forseglingen er brutt.
Kjøperen kan ikke angre på kjøp av spesiallagde varer eller hastereparasjoner i eget hjem.
Ved kjøp av digitale, nedlastbare produkter som spill og programvare, regner vi produktet som levert når du trykker «Se detaljer» på Mine Sider. Dette er det samme som å bryte forseglingen på et fysisk produkt og medfører tap av angrerett.

9. Personopplysninger

Vi behandler i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg.

I de tilfeller hvor vi også behandler personopplysninger til andre formål, for eksempel for å sende deg informasjon om tilbud etc., gjøres dette bare når du har samtykket til det.
Før du samtykker skal du være informert om hva opplysningene skal brukes til og av hvem. Vi forbeholder oss retten til å be om personnummer for å kunne kontrollere kredittverdighet ved kredittkjøp eller fødselsdato for å kontrollere om våre kunder er over 18 år.
Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre når:

*du har samtykket i utleveringen, eller

*når det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg, eller

* i lovbestemte tilfelle.

Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss via e-post på post@ergocontech.no

10. Salgspant

Vi har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

11. Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Part i saken er Selger, dvs Ergo Contech eller Partner. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i Nedre Telemark Tingrett som verneting.

12. Abonnement

Om du har kjøpt et abonnement eller et produkt med abonnement godkjenner du leverandørens vilkår og Ergo Contechs vilkår. Ved å godkjenne denne avtalen godkjenner du også at det blir foretatt en kredittsjekk av deg og at vi kan kansellere salget dersom du ikke får godkjent kredittsjekk fra leverandøren.

Man må være fylt 18 år for å kunne bestille et abonnement.

 

13.Garanti

Produkt blir levert med de garantier som produsenten av produktet eller Ergo Contech sine
leverandører måtte gi til Ergo Contech. Kunden får ikke noen ytterligere garanti på produkt av Ergo
Contech. En påbegynt garantiperiode vil ikke forlenges som følge av at Ergo Contech avhjelper feil
og/eller mangler eller omleverer produkt.

 

 

 

 

 

Betingelser Bedrift

Avtale om kjøp av produkter og tjenester

1.Generelt

Denne Avtale er inngått mellom Kunden og Ergo Contech for salg av produkter og tjenester. Avtalen
gjelder for kjøp av produkter og tjenester som selges av Ergo Contech, med mindre noe annet er
skriftlig avtalt mellom Ergo Contech og Kunden.
Produkter og tjenester fra Ergo Contech henvender seg til, og er kun tilgjengelig for,profesjonelle
kunder som bedrifter/selskaper, registrerte organisasjoner samt offentlige institusjoner og foretak.

2.Bestilling

Bestilling av Ergo Contech sine produkter og tjenester kan gjøres via Internett eller e-postbrev.
Bestilling er ikke bindende for Ergo Contech, og levering vil følgelig ikke skje, før bestillingen er
skriftlig bekreftet av Ergo Contech. Dette innebærer blant annet at dersom Kunden har bestilt et
produkt som ikke lenger finnes på Ergo Contech sitt lager og/eller sortiment, har ikke Ergo Contech
noen forpliktelse til å levere det bestilte produkt til Kunden.

3.Levering og frakt

Levering fra Ergo Contech til Kunden anses å ha skjedd den dag da produktet sendes fra Ergo
Contechs lager. Risikoen for produktet går over til Kunden ved levering.
Om ønskelig kan Ergo Contech besørge frakt og transportforsiking for Kundens regning. Dersom
det er avtalt levering inklusive frakt inntrer levering da produktet kommer frem til den adresse som
er avtalt.
Dersom produktet ikke blir hentet eller mottatt av kunden ved levering til avtalt tid, er levering å
anse som skjedd på det tidspunkt produktet er stilt til Kundens disposisjon på avtalt sted.

4.Forsinkelse

Ved forsinkelse med levering av produktet på mer enn 45 dager kan Kunden heve kjøpet dersom
forsinkelsen beror på Ergo Contech ansvarlige for.

5.Pris og betaling

Dersom ikke annet er angitt er alle priser på hjemmesider og i annonser angitt eksklusive
merverdiavgift, andre offentlige avgifter samt frakt og øvrige omkostninger.

Ergo Contech forbeholder seg retten til å endre angitte priser på ethvert tidspunkt frem til bestilling
er bekreftet av Ergo Contech, jf. pkt. 2. Dersom den angitte pris skulle bli endret vil Kunden kunne
tilbakekalle sin bestilling ved å gi skriftlig beskjed til Ergo Contech.
Kreditt ytes kun etter skriftlig anmodning fra Kunden og særskilt avtale. Enhver kreditt forutsetter
at Ergo Contech får innhentet nødvendige opplysninger, herunder kredittvurdering.
Faktura forfaller til betaling 14 dager etter fakturadato.
Ved forsinket betaling skal Kunden betale forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrenteloven.
Dersom Ergo Contech ikke har mottatt betaling innen 10 dager etter at Ergo Contech har sendt
skriftlig anmodning til Kunden om å betale forfalte beløp,er Avtalen å anse som vesentlig
misligholdt og gir Ergo Contech rett til å heve Avtalen.

6.Eiendomsrett – salgspant

Produkt som blir bestilt etter denne Avtale forblir Ergo Contech sin eiendom inntil betaling er
skjedd.
Kunden bekrefter ved aksept av denne Avtale at Ergo Contech har panterett i det solgte produkt
(salgspant) til sikkerhet for Ergo Contech krav på kjøpesummen med tillegg av renter og
omkostninger eller lån som tredjemann har ydet kjøperen til hel eller delvis betaling av ovennevnte,
og som nevnte tredjemannn utbetaler direkte til Ergo Contech.

7.Retur

Kunden gis rett til å returnere levert produkt innen 3 dager fra levering under forutsetning av Ergo
Contech fremdeles fører produktet på eget lager og ikke på fjernlager. (Ikke spesialtilpassede
produkter) Enhver retur skjer for Kundens regning og risko. Ved kreditering og/eller tilbakebetaling
av kjøpesummen vil Ergo Contech gjøre fradrag for eventulle omkostninger, herunder frakt og
håndterings omkostninger. Ergo Contech vil i tillegg kunne pålegge en alminnelig håndteringsavgift
opp til kr 375 i tilfeller der det returnerte produktet har en verdi som overstiger kr 1.000 eksl. mva.
Retur aksepteres bare under forutsetning av at produktet kan tilbakeleveres til Ergo Contech
uskadet, ubrukt og i ubrutt originalemballasje. Videre skal kopi av faktura og/eller kvittering på
betaling av produktet vedlegges produktet. Retur av produkt er først godkjent når Ergo Contech har
mottatt og kontrollert at returnert produkt er funnet å være i samsvar med de vilkår som er fastsatt
dette punkt 7.
Det gis ikke noen returrett på produkter som Ergo Contech ikke fører på lager og/eller er spesielt
bestilt og/eller tilpasset Kunden.
Forespørsel om å returnere levert produkt må skje innen 3 dager fra levering og rettes til
representant for Ergo Contech.

8.Reklamasjon

Ved levering påhviler det Kunden et ansvar for å kontrollere at bestilte produkt og/eller tjenester er i
henhold til det avtalte, herunder om det foreligger feil og/eller mangler. For å kunne gjøre feil
og/eller mangler gjeldende må kunden uten ugrunnet opphold og senest innen 10 dager fra levering
reklamere skriftlig til Ergo Contech.

9.Programvare

For programvare som selges separat eller som følger med øvrige produkter gjelder de vilkår som til
enhver tid er fastsatt av leverandøren av programvaren foran nærværende vilkår, enten disse er
vedlagte nærværende avtale eller følger med produktet og/eller programvaren som blir levert.
Kunden får en ikke-ekslusiv begrenset bruksrett til programvare som leveres på eget media eller
inngår/leveres sammen med øvrige produkt. Kunden får ikke ved disse alminnlige vilkår noen
annen rett som f.eks opphavsrett eller øvrige immaterielle rettigheter.

10.Garanti

Produkt blir levert med de garantier som produsenten av produktet eller Ergo Contech sine
leverandører måtte gi til Ergo Contech. Kunden får ikke noen ytterligere garanti på produkt av Ergo
Contech. En påbegynt garantiperiode vil ikke forlenges som følge av at Ergo Contech avhjelper feil
og/eller mangler eller omleverer produkt.

11.Ansvar for feil og mangler

Kunden har ansvar og risiko for normalt vedlikehold slik som justeringer, normalslitasje og/eller
anskaffelse av forbruksmateriell.
Med de begrensninger som følger nedenfor vil Ergo Contech avhjelpe feil og mangler i produkt
som ikke oppfyller de avtalte spesifikasjoner.
Ergo Contech sitt ansvar omfatter ikke feil og mangler som er uvesentlige for Kundens anvendelse
av produktet og/eller tjenesten for dets angitte formål.
Ergo Contech har ikke ansvar for:
a) Feil og mangler som er forårsaket av kundens bruk av produkt med annen utrustning eller
tilbehør som påvirker produktets egenskaper og funksjoner.
b) Feil og mangler som er forårsaket av at kunden har foretatt endringer eller inngrep i produktet
som ikke er i samsvar med instruksjoner fra produsent eller Ergo Contech.
c) Feil og mangler som er forårsaket av kundens bruk av produkt på en annen måte enn det som
fremgår av brukerdokumentasjon, manualer og instruksjoner.
d) Feil og mangler som er forårsaket av forsømmelse fra kunden, dennes personale eller tredjemann
eller andre omstendigheter som er utenfor Ergo Contech sin kontroll.

Ergo Contech ansvar for feil og mangler kan ikke under noen omstendighet gjøres gjeldende senere
enn ett år fra levering.
Dersom produkt er vanskelige å flytte kan avhjelp skje hos kunden, i så fall forutsetter avhjelp
Kundens medvirkning til blant annet å stille det aktuelle produkt og/eller deler til disposisjon for
Ergo Contech.
Dersom Kunden krever avhjelp av feil og mangler som Ergo Contech ikke er ansvarlig for, plikter
Kunden å erstatte Ergo Contech sine omkostninger og utlegg i den forbindelse.
Ergo Contechs ansvar for feil og mangler ved produkt er begrenset til som er angitt ovenfor, og
Kunden kan ikke rette andre krav mot Ergo Contech i forbindelse med feil og mangler.

12.Ansvarsbegrensning

Ergo Contech er ikke ansvarlige overfor Kunden for følgeskader eller indirekte tap eller skade, det
være seg i eller utenfor avtaleforholdet. Spesielt skal ikke Ergo Contech være ansvarlig for Kundens
tap av inntekt eller fortjeneste, eller tap av eller manglende bruk av data. Ergo Contech sitt samlede
totale ansvar er begrenset til det beløp Kunden har betalt foran gjeldende produkt eller tjeneste, uten
merverdiavgift og andre offentlige avgifter

13. Overdragelse av avtalen

Ergo Contech har rett til å overdra retten til å motta betaling i henhold til nærværende avtale.
For øvrig kan ingen av partene overdra avtalen uten den annen parts skriftlige samtykke.

14.Verneting
Avtalen er underlagt norsk rett, med Nedre Telemark Tingrett som rett verneting.